Aday Öğrenci

GENEL TANITIM

Bölümümüzün Elektromanyetik Alanlar ve ve Mikrodalga Teknikleri, Elektronik, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri ile Telekomünikasyon Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikro-elektronik, Biyomedikal Elektronik, Elektrik Makineleri ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.

Öğrenciler ilk üç yıl elektrik ve elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında kuramsal ve deneysel dersler almakta, son yılda ise seçmeli dersler ile yukarıda anılan konularda uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar.

Bölümümüzde çeşitli öğretim ve araştırma laboratuarlarının yanı sıra, yüksek erişim hızlı Internet bağlantısına sahip iki bilgisayar laboratuarı da sürekli olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz mezun olma sürecini tamamlarken, 1kV üstü SMM bölgesi için meslek örgütü (EMO) tarafından istenen temel dersleri alarak mezun olabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

ÖSYS Taban Puanları

Yıllar

ÖSYS – 2012

  ÖSYS –  2013

ÖSYS –  2014

ÖSYS –  2015

Taban Puanlar

I.Öğretim 405,45227

II.Öğretim 372,04249

I.Öğretim 371,89773

II.Öğretim 343,12198

I.Öğretim 375,24843

II.Öğretim 343,77804

I.Öğretim 359,39989

II.Öğretim 332,94000

Programın Amacı

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri, haberleşme sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektronik ve elektrikli cihazların (elektrik makineleri, güç transformatörleri, her tip elektronik cihazlar vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi, elektronik sistem tasarımı, konularında uluslararası düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek elektrik-elektronik mühendisi yetiştirmektir.

Öğrencilerde Olması Gereken Nitelikler

 • Gerek bağımsız ve gerekse grup çalışmalarına yatkın olmak
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • İleri düzeyde kavrama ve iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Matematik ve fizik alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı olmak
 • Dikkatli ve sabırlı olmak

Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan

Dört yıllık lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı’nı başarıyla tamamladığını belirten bir lisans diploması ve “Elektrik-Elektronik Mühendisi” unvanı verilir.

Mezunların Sahip olduğu Formasyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği; elektronik devre-cihaz tasarımı ve imalatı, enerji üretim, iletim, dağıtım, enerji sistemleri dinamiği, kontrolü, korunması, aydınlatma tekniği, yüksek gerilim tekniği, enerji santralleri, elektrik makineleri tasarımı ve kontrolü, elektrik makineleri, güç elektroniği ve uygulamaları, kablolu ve kablosuz haberleşme,  tıbbi cihazların tasarım ve işletilmesi, mikrodalga sistemler, enerji verimliliği vb. alanlarında Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştirir.

Mezunların Çalışma Alanları

Elektrik – Elektronik Mühendisliği, günümüzde ileri teknolojiyi üreten temel bilim dalı olduğu için, bölümden mezun olanların çalışma alanları oldukça geniştir.

Mezunlar:

 • Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri,
 • Bilgisayar donanım ve yazılımı,
 • Telekomünikasyon  (radyo, TV, uydu haberleşmesi, her türlü haberleşme ağının projelendirilmesi, kontrolü ve işletilmesi, her türlü veri haberleşmesi vb.) sistemleri,
 • Medikal elektronik,
 • Uzaktan algılama,
 • Endüstriyel elektronik uygulamaları,
 • Elektrik makineleri ve güç transformatörleri,
 • Yüksek gerilim şalt cihazları,
 • Kablo sanayi,
 • Güç elektroniği sanayi,
 • Aydınlatma cihazları sanayi,
 • Elektromekanik sanayi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü,
 • Bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları,
 • Elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği,

gibi alanlarda etkinlik gösteren tüm kamu ve özel sektörde, yükseköğretim ve araştırma kurumlarında, tasarım, üretim, kalite kontrol, işletme ve sistem güvenliği alanlarında çalışabilmektedirler. Yalnızca ülkemizde değil, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede iş olanaklarına sahiptirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Elektrik-Elektronik mühendislerinin bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler;

 • Çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek,
 • Proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek,
 • Üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak,
 • Tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak,
 •  İşletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tespit ederek amirine rapor etmek,
 • Malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak,
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak

olarak sıralanabilir.

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen çağdaş eğitim, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 07058 / ANTALYA
Tel: +90 242 310 6392
Tel: +90 242 310 6306 FAX