Akademik Kadro Eski

AKADEMİK KADROMUZ

 1 Prof. Dr. Şükrü ÖZEN
Tel: +90 (242) 310 63 97
Faks: +90 (242)310 63 06
e-posta: sukruozen@akdeniz.edu.tr
  Doç. Dr. Selçuk HELHEL
Tel: +90 (242) 310 63 93
Faks:+90 (242)310 63 06
e-posta:selcukhelhel@akdeniz.edu.tr
  Doç. Dr. Hüseyin GÖKSU
Tel: +90 (242) 310 63 84
Faks: +90  (242)310 63 06
e-posta:huseyingoksu@akdeniz.edu.tr
  Doç. Dr. Ömer Halil ÇOLAK
Tel: +90 (242) 310 63 61
Faks:+90 (242)310 63 06
e-posta: omercol@akdeniz.edu.tr
  Yrd. Doç. Dr. Süleyman BİLGİN
Tel: +90 (242) 310 63 88
Faks: +90 (242)310 63 06
e-posta:suleymanbilgin@akdeniz.edu.tr
  Doç. Dr. Selim BÖREKCİ
Tel: +90 (242) 310 63 96
Faks: +90 (242) 310 63 06
e-posta: sborekci@akdeniz.edu.tr
  Doç. Dr. S. Cumhur BAŞARAN
Tel: +90 (242) 310 63 98
Faks: +90 (242) 310 63 06
e-posta:cbasaran@akdeniz.edu.tr
  Yrd. Doç. Dr. Övünç POLAT
Tel: +90 (242) 310 63 94
Faks:+90 (242)310 63 06
e-posta:ovuncpolat@akdeniz.edu.tr
  Yrd. Doç. Dr. Yavuz USER
Tel: +90 (242) 227 44 00 / 4351
Faks: +90 (242) 310 63 06
e-posta:yuser@akdeniz.edu.tr
 vesikalik1222017 Yrd. Doç.Dr. H. Feza CARLAK
Tel: +90 (242) 310 6389
Faks:+90 (242) 310 63 06              e-posta:fezacarlak@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Yalçın ALBAYRAK
Tel: +90 (242) 310 63 90Faks: +90 (242) 310 63 06
e-posta: yalbayrak@akdeniz.edu.tr
  Arş Gör. Hakan AKTAŞ
Tel: +90 (242) 227 44 00 / 4305
Faks:+90 (242) 310 63 06
  Arş.Gör. Atalay KOCAKUŞAK

Tel: +90 (242)227 44 00 / 4313
Faks: +90 (242) 310 63 06
e-posta:atalaykocakusak@akdeniz.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜMÜMÜZDE GÖREV YAPMIŞ PERSONEL

 rsever Yrd. Doç. Dr. Refik SEVER

 

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen çağdaş eğitim, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 07058 / ANTALYA
Tel: +90 242 310 6392
Tel: +90 242 310 6306 FAX