Sevgili Gençler, iyi bir geleceğe ulaşmak için seçtiğiniz  Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne hoş geldiniz.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, çağdaş eğitim ilkeleri temelinde, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi sunarak yetenekli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında; çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştirmek suretiyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları; Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikro-elektronik, Biyomedikal Elektronik, Yazılım Mühendisliği, Enerji Sistemleri, Elektrik Makineleri ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.

Öğrencilerimiz ilk üç yıl elektrik ve elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında kuramsal ve deneysel dersler almakta, son yılda ise seçmeli dersler ile yukarıda anılan konularda uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar.

Bölümümüz adına en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunar; hepinize gelecekte yapmayı planladığınız ideallere kavuşmanız dileğiyle başarılar diler, Ülkemizin aydınlık geleceğine yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN
Bölüm Başkanı