• ERASMUS  Programının amacı yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Erasmus Avrupa genelinde; üniversiteler arası işbirliğini, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının  karşılıklı değişimini, yapılan çalışmaların Akademik olarak tanınmasını ve şeffaflığın geliştirilmesini teşvik eder. Erasmus Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469-1536) almıştır. 1987/88 döneminden 2006/2007  dönemine yaklaşık 1,5  milyon üniversite öğrencisi Erasmus programından faydalanmıştır.

AMAÇ

  • Erasmus programının amacı, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Erasmus bir burs programı değildir! Sadece öğrenci değişimi yapabilen kurumların öğrencilerine bireysel olarak gittiği ülkeye göre değişebilen miktarda maddi katkı sağlanır.

KATILIMCI ÜLKELER VE KOŞULLAR

  • Erasmus programı Socrates Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı( EFTA ) üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday  Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarının istifadesine açıktır.
  • Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim veKültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir. EÜB bir çeşit   programa  ‘giriş bileti’ anlamı taşımaktadır. EÜB,  üniversitelere Erasmus programı tarafından desteklenen faaliyetlere katılım hakkını verir.
Bölüm Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Hamza Feza CARLAK
Telefon 2274400/4352
E-mail fezacarlak@akdeniz.edu.tr