Hakkımızda

Tarihçe

Bölümümüz, 2006 yılında kurulmuş ve ilk defa 2008-2009 eğitim öğretim döneminde Lisans öğrencisi alarak açılmıştır. Halen, 700 den fazla lisans ve 52 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzün eğitim dili %30 İngilizce olup zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okutulmaktadır.

Bölümümüzün Eğitim Amaçları

 • Matematik, fen ve elektrik-elektronik mühendisliğinde iyi bir alt yapıya sahip,
 • Modern mühendislik araç ve yöntemlerini kullanma becerisine sahip,
 • Elektrik-elektronik bilim alanında bir devre veya sistemi tasarlama, analiz etme, uygulama ve yorumlama becerisine sahip,
 • Farklı disiplinlerle çalışabilen, etkin bir iletişim yeteneğine sahip,
 • Çağın temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen, mühendislik uygulamalarının toplumsal ve evrensel etkilerini kavrayabilen,
 • Meslek etiğini özümsemiş ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olan,

Donanımlı elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmek ve böylece toplum refahının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Mezunların Kazanımları

 • Matematik, Fen ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgilerini Uygulama Becerisi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemleri Hakkında Bilgi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemlerini Kullanma Becerisi
 • Belirli bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Deneyini, Tasarlama, Yapma, Sonuçlarını Analiz Etme ve Yorumlama Becerisi
 • Karşılaştığı bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Problemini, Saptama, Tanımlama ve Çözme Becerisi
 • İstenen bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devre, Sistem veya Sürecini Tasarlama Becerisi
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliği Uygulamalarının, Toplumsal ve Evrensel Etkilerini Anlayabilme
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin Belirli bir Alanında Daha İleri Düzeyde Bilgi ve Beceri
 • Çağın Önemli ve Temel Sorunları Hakkında Bilgi Sahibi Olma
 • Farklı Disiplinler ile Takım Çalışması Yapabilme Becerisi
 • Yazılı ve Sözlü İletişim Kurabilme
 • Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilinci ve Bunu Gerçekleştirme Becerisi
 • Mesleki ve Etik Kuralları Özümseme

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen çağdaş eğitim, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 07058 / ANTALYA
Tel: +90 242 310 6392
Tel: +90 242 310 6306 FAX