İletişim

 

TELEFON REHBERİ
Adı Soyadı Telefon No/Dâhili E-Mail
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN 242 310 6397 sukruozen@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Selçuk HELHEL 242 310 6393 selcukhelhel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin GÖKSU 242 310 6384 huseyingoksu@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ömer H. ÇOLAK 242 310 6361 omercol@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Süleyman BİLGİN 242 310 6388 suleymanbilgin@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Selim BÖREKCİ 242 310 6396 sborekci@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. S. Cumhur BAŞARAN 242 310 6398 cbasaran@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Övünç POLAT 242 310 6394 ovuncpolat@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜSER 242 310 6378 yuser@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi H.Feza CARLAK 242 310 6389 fezacarlak@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Yalçın ALBAYRAK 242 310 6390 yalbayrak@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Hakan AKTAŞ 242 227 4400 /4305 haktas@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Atalay KOCAKUŞAK 242 227 4400 /4313  atalaykocakusak@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Ayhan ŞAVKLIYILDIZ 242 227 4400 /4305 savkliyildiz@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Kayhan ATEŞ 242 227 4400 /4313 kayhanates@akdeniz.edu.tr
Bölüm Sek. İlkay AKGÜN 242 310 6392 Fax: 0 242 310 6306 eem@akdeniz.edu.tr

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen çağdaş eğitim, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 07058 / ANTALYA
Tel: +90 242 310 6392
Tel: +90 242 310 6306 FAX