Yönetim
Bölüm Başkanı
Prof. Dr Şükrü ÖZEN

Tel: +90 242 310 6397

E-posta: sukruozen@akdeniz.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Ömer Halil ÇOLAK
Tel: +90 242 310 6361
E-posta:omercol@akdeniz.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Süleyman BİLGİN
Tel: +90 242 310 6388
E-posta: <>suleymanbilgin@akdeniz.edu.tr

Bölüm Sekreteri
İlkay AKGÜN
Tel: +90 242 310 6392
E-posta: eem@akdeniz.edu.tr
İletişim Adresi
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

07058 / ANTALYA

eem@akdeniz.edu.tr

Fax:+90 242 310 6306

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, Elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen çağdaş eğitim, Dünya ile rekabet edebilen bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 07058 / ANTALYA
Tel: +90 242 310 6392
Tel: +90 242 310 6306 FAX