Hakkımızda

Tarihçe

Bölümümüz, 2006 yılında kurulmuş ve ilk defa 2008-2009 eğitim öğretim döneminde lisans öğrencisi alarak açılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde başlatılan Bologna süreci ile birlikte öğrenme çıktılarına ve bunlarla ilişkili iş yüküne dayalı öğrenme hacmini gösteren uluslararası derecelendirme sistemi  olan Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi'ne (AKTS) geçilmiştir.  2012 yılında ikinci öğretim programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bölümümüzde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren hem örgün hem de ikinci öğretim programında %30 İngilizce eğitime geçilmiştir. Bölümümüzün Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknikleri, Elektronik, Devreler ve Sistemler, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri ile Telekomünikasyon anabilim dalları bulunmaktadır. Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları haberleşme sistemleri, sinyal işleme, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga teknikleri, kontrol ve kumanda sistemleri, bilgisayarlar ve bilgisayar ağları, mikro-elektronik, biyomedikal elektronik, elektrik makineleri ve güç sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır. 

Mezunların Kazanımları

 • Matematik, Fen ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgilerini Uygulama Becerisi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemleri Hakkında Bilgi
 • Modern Mühendislik Araç ve Yöntemlerini Kullanma Becerisi
 • Belirli bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Deneyini, Tasarlama, Yapma, Sonuçlarını Analiz Etme ve Yorumlama Becerisi
 • Karşılaştığı bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Problemini, Saptama, Tanımlama ve Çözme Becerisi
 • İstenen bir Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devre, Sistem veya Sürecini Tasarlama Becerisi
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliği Uygulamalarının, Toplumsal ve Evrensel Etkilerini Anlayabilme
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin Belirli bir Alanında Daha İleri Düzeyde Bilgi ve Beceri
 • Çağın Önemli ve Temel Sorunları Hakkında Bilgi Sahibi Olma
 • Farklı Disiplinler ile Takım Çalışması Yapabilme Becerisi
 • Yazılı ve Sözlü İletişim Kurabilme
 • Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilinci ve Bunu Gerçekleştirme Becerisi
 • Mesleki ve Etik Kuralları Özümseme
Eklenme tarihi :6.10.2022 11:39:03
Son güncelleme : 18.10.2022 16:56:57