Birim Dışı Uygulama (Staj)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ALBAYRAK +90 242 310 6390 yalbayrak@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Halil İbrahim AYTEKİN +90 242 227 4400 / 4387 halilibrahimaytekin@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Betül ÜNAL +90 242 227 4400 / 4313 unalbetul@akdeniz.edu.tr

 

Birim dışı uygulama iş akış diyagramları için tıklayınız.

Birim dışı uygulamaya (staja) başlayacak öğrencilerimizin aşağıdaki uygulamaları yerine getirmesi gerekmektedir.

 1. Staja gitmeden önce "Birim Dışı Uygulama Esasları"nın okunması gerekmektedir. Birim Dışı Uygulama Esasları için tıklayınız.
 2. Öğrenciler, Zorunlu Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi'nden 3 adet çıktı alıp eksiksiz doldurmalıdır. Zorunlu Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi için tıklayınız.
 3. Kurum/kuruluşların istediği staj zorunluluğu belgesi için tıklayınız.
 4. Staj çizelgesinin doldurulması için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
  1. Staj yapacak öğrenciler, çizelgede kendisi ile ilgili biligileri doldurmalıdır. 
  2. Staj yapmaya karar verilen kurumun ilgili kısımları doldurulmalıdır ve kurumdaki yetkili kişinin imza ve kaşesi ile onayı alınmalıdır.
  3. Staj yapacak öğrenciler, Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonu'ndan bir üyeye kurumun ve stajın uygunluğunu onaylatması gerekmektedir.
  4. İmzalar tamamlanınca Mühendislik Fakültesi Mali İşler'inde staj evrakını onaylatmalıdır.
 5. Adres Bilgi Formu doldurularak staj çizelgesi ile birlikte Mühendislik Fakültesi Mali İşler bürosuna staja başlanacak tarihten 20 gün önce teslim edilir. Adres Bilgi Formu için tıklayınız.
 6. Staj esnasında belirtilen tarihler arasında puantajın doldurulması ve fakültede ilgili birimlerden birisine (mali işler, fakülte sekreterliği, bölüm sekreterliği) ulaştırılması gerekmektedir. Puantaj Tablosu için tıklayınız.
 7. Staj bitiminde dijital staj defterinin doldurulup staj.akdeniz.eem@gmail.com adresine eposta atılması ve bu linke gönderilmesi gerekmektedir. Dijital Staj Defteri için tıklayınız.
 8. Dijital staj defterleri çıktı şeklinde kabul edilmeyecektir. Staj Defteri Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar için tıklayınız.
 9. Dijital staj defterlerinin kapaktan sonraki iki sayfası (kişisel bilgi sayfası ve içindekiler sayfası) sorumlu mühendis tarafından imzalanıp taratılarak dijital deftere eklenmelidir.
 10. Staj defterine öğrencinin ihtiyacı kadar ‘Yapılan İş’ sayfası eklenebilir.
 11. Staj bitiminde bölüm sekreterliğine İşyeri Değerlendirme Formu kapalı zarf içinde teslim edilmelidir. İşyeri Değerlendirme Formu için tıklayınız.

NOT: PUANTAJ FORMLARININ ASILLARI STAJ BİTİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 5 (BEŞ) GÜN İÇERİSİNDE FAKÜLTEDE OLACAK ŞEKİLDE ELDEN VEYA POSTA İLE GÖNDERİLECEKTİR. PUANTAJ ASILLARINI GÖNDERMEYEN ÖĞRENCİLERİN STAJLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT: Staj defterlerinizi hem staj.akdeniz.eem@gmail.com e-postasına hem de buradaki çevrimiçi sisteme yükleyiniz.

Staj yapılacak kurumda aşağıdaki mühendislerden birisi olmalıdır. Staj değerlendirme formu ve dijital staj defterindeki ilgili imzaları, kurumda çalışan ve aşağıda belirtilen bir mühendis imzalamalıdır. Alanımızla ilgili mühendisler aşağıda sıralanmıştır:

 • - Elektrik Mühendisliği
 • - Elektronik Mühendisliği
 • - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • - Elektronik-Haberleşme Mühendisliği
 • - Bilgisayar Mühendisliği
 • - Yazılım Mühendisliği
 • - Biyomedikal Mühendisliği
 • - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • - Mekatronik Mühendisliği

 

 ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Puantaj çizelgeleri, staj esnasında 14'ünden sonraki ilk 3 iş günü içinde fakültedeki ilgili birimlere (mali işler, fakülte sekreterliği, bölüm sekreterliği) teslim edilecektir.
 2. Puantajların fax veya fotokopileri kabul edilmeyecektir. Islak imzalı olmalıdır.
 3. Öğrencilerimiz; birim dışı uygulamalarına (stajlarına) ancak sigorta girişleri tamamlandıktan sonra başlayabileceklerdir.
 4. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar birim dışı uygulama (staj) süresinden sayılmayacaktır.
 5. Öğrenciler birim dışı uygulamalarını (stajlarını) çizelgede belirtilen işletme/kurum ve tarihler arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek Staj Defteri

Örnek Staj Defteri-1

Örnek Staj Defteri-2

Örnek Staj Defteri-3

Staj Değerlendirme Notları

22 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılan stajların değerlendirme notları için tıklayınız.

11 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılan stajların değerlendirme notları için tıklayınız.

Eklenme tarihi :7.10.2022 15:26:40
Son güncelleme : 23.05.2024 12:05:25