Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün Misyon ve Vizyonu

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, elektrik-elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, toplumsal katkı ve duyarlılığı gözeterek çalışmalar gerçekleştiren, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmaktır.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu, nitelikli akademisyenleri ile bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen, çağdaş eğitim stratejisi ile dünya ile rekabet edebilen, toplumsal sorunlara odaklanarak hızlı ve nitelikli çözümler geliştirmeye odaklı bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

Eklenme tarihi :6.10.2022 18:51:15
Son güncelleme : 13.03.2023 13:47:39