Mezuniyet Projesi/Graduation Project

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Birim İçi Uygulama-Bitirme Çalışması Komisyonu

Prof. Dr. Selçuk HELHEL 242 310 6393 selcukhelhel@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Atalay KOCAKUŞAK 242 227 4400 /4313 atalaykocakusak@akdeniz.edu.tr

 

Mezuniyet projesi iş akış diyagramları için tıklayınız.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine iki yarıyılda bitirebilecekleri ağırlıkta bir mezuniyet projesi konusu verilir. Birden fazla öğrenciye grup projesi verilebilir, ancak grupta yer alan öğrenci sayısı üçten fazla olamaz. Mezuniyet projesi konusu elektrik ya da elektronik tasarım, geliştirme, ürün ortaya çıkarma v.b. donanım ağırlıklı olabileceği gibi herhangi bir elektrik, elektronik, iletişim, denetim v.b. konuların bilgisayar ortamında çözümlemesi, tasarımı, benzetimi, uygulama projesinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi gibi çalışmaları kapsar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren Mezuniyet Projesi yapmaları zorunludur. Mezuniyet Projesi, Mezuniyet Projesi-I ve Mezuniyet Projesi-II olmak üzere, sırasıyla öğretim planlarında 7. ve 8. yarıyıl dersleri olarak yer alır.

Mezuniyet Projesi bir öğretim elemanının yönetiminde yapılır. Öğrenciden, zaman planlaması yaparak, çalışmasını dengeli yürütmesi ve Mezuniyet Projesi yöneticisi ile düzenli görüşmeler yapması beklenir. Danışman öğretim elemanı mezuniyet projesinin tamamlanmasına kadar tüm öğrenci etkinliklerinin yönlendirilmesine yardımcı olur, çalışmaları izler ve denetler.

Öğrenciler ilk olarak Mezuniyet Projesi-I dersine 7. yarıyıl ve Mezuniyet Projesi-II dersine 8. yarıyılda kayıt olurlar. Mezuniyet Projesi dersine kayıt yaptırabilmek için öğrencinin genel ortalamasının 4'lük sisteme göre en az 1.80 olması şartı aranır. Mezuniyet Projesi-II dersine kayıt yaptırabilmek için Mezuniyet Projesi-I dersinde başarılı olmak şartı aranır.

Mezuniyet Projesi-I dersi kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplini altında işlenen konularla ilişkili olmak üzere öğrenci ve danışmanının birlikte karar verdikleri bir konu belirlenir. Belirlenen konu hakkında yapılacak çalışmaya ilişkin kuramsal bilgileri içeren literatür araştırması, uygulama yöntemi, kullanılacak materyal ve iş planından oluşan Proje Öneri Formu (PÖF) öğrenci tarafından ilgili dönemin vize sınav dönemi bitmeden danışmanına teslim edilir. Danışman, proje öneri formunun yanı sıra öğrencinin ilgili yarıyıl içindeki zaman planlaması ve kullanımı, çalışma temposu ve proje ön hazırlık aşamalarında ne oranda başarılı olduğunu dikkate alarak Mezuniyet Projesi-I dersi notunu belirler.

Mezuniyet Projesi-II dersi, Mezuniyet Projesi-I'in devamı niteliğindedir.  Mezuniyet Projesi-II dersi öğrenciye verilen bilgilere dayanan uygulama ve/veya proje esasında hesaplamalar, çizimler, pratik cihaz, devre vb. tasarımların gerçekleştirilmesi, yapılan bu çalışmalara ait raporların bir dosya haline getirilmesi, laboratuar ve elektrik-elektronik mühendisliği çalışma konularını esas alan uygulamalı araştırmaların yapılmasını içerir.

Mezuniyet Projesi Öneri Formu için tıklayınız.

Tez yazım kuralları için tıklayınız.

Tez giriş kapağı formatı için tıklayınız.

Birim İçi Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Eklenme tarihi :17.10.2022 17:27:25
Son güncelleme : 14.09.2023 18:07:54